วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รูปเก่า 20-30 ปี


รูปงานศพ ลุงน้อยเถิง เสนาป่า ที่วัดวังหงส์ใต้

ภาพเก่า 30-40 ปี


งานศพ แม่เฒ่าอ้น เดชปักษ์

รูปเมื่อประมาณ 30-40 ปี


เป็นงานศพ พ่อเฒ่าก้อน เดชปักษ์